Müşteri İlişkileri Yönetimi

Home / Kurumsal Eğitimler / Müşteri İlişkileri Yönetimi

Müşteri İlişkileri Yönetimi

Küresel rekabet ortamında faaliyet gösteren işletmelerin kullandıkları rekabet stratejileri ayrıntılı bir biçimde incelenerek, modern pazarlama yöntemleri hakkında bilgi verilecektir. CRM uygulamalarının tanımı ve önemi ayrıntılı bir biçimde açıklanarak, CRM uygulama adımları anlatılacaktır. Çeşitli sektörlerdeki CRM uygulamalarından çok sayıda örnekler tartışılarak CRM uygulamalarının işletmelere sağlayacağı olası katkılar üzerinde durulacaktır. Eğitime katılanların müşteri ile iletişime geçtikleri her anda şirketi temsil ettiklerinin bilincini oluşturmak amaçlanmaktadır. Müşteri ilişkilerinde şirketin en iyi şekilde nasıl temsil edildiğini öğrenmeleri ve iyi bir izlenim bırakmak konusunda nasıl bir davranış sürdürmeleri gerektiğini öğreneceklerdir.

Müşteri temas etapları ,
Müşteri seçimi, müşteri edinme, müşteriyi koruma ve müşteri derinleştirme,
Müşteri karlılık zinciri ,Müşteri sadakati ve müşteri sadakati programının temelleri ,
CRM bileşenleri ,
Bilgi tipleri, olası analiz çeşitleri,
Analiz sonuçlarının kullanımı
Performans göstergelerinin belirlenmesi ,
CRM’in ilk sistemlerine etkisi ,
CRM alt yapı yatırımları ,
Müşteri odaklı olmaya çalışırken nelere ihtiyaç duyarız?
CRM teknolojileri,
Süreçler ve organizasyon,
CRM modelleri,
Müşteri yetkinlikleri,
İnteraktif CRM , analitik CRM, operasyonel CRM ve stratejik CRM, Kurumsal CRM yetkinlikleri,
CRM stratejilerinin biçimlendirilmesi,
CRM Destekli Kampanya Yönetimi,
Doğrudan pazarlama bileşenleri,
Müşteri segmentasyonu, ticari firma segmentasyonu,
Hedef odaklı kampanya yönetimi