Motivasyon

Home / Kurumsal Eğitimler / Motivasyon

Motivasyon

Bu eğitimin temel amacı, katılımcılara iletişimin birey, toplum ve iş yaşamındaki önemini kavratmak ve etkili iletişimin özelliklerini açıklamaktır. Çünkü iletişim becerilerinin gelişmesi hayattan daha fazla zevk alma, daha üretken, daha mutlu bir iş yaşamı ve özel hayat kurmanın ön koşuludur. İletişim önce kendimizi sonra çevremizi çevreleyen ilişkiler ağının tümünde temel bir işleve sahiptir. Bu nedenle eğitim, çalışma hayatı ve örgüt içi iletişimin yanı sıra hayatımızın her anında söz konusu olan iletişimi daha bütünlükçü ve geniş bir çerçeve içinde ele almaktadır. Etkili iletişim becerileri başlıklı eğitimin hedefi, katılımcıların hem çalıştıkları kurum içinde hem de özel yaşamlarındaki insan ilişkilerinde yaşadıkları iletişim sorunlarını ve bu sorunlara yönelik çözümleri saptamalarına yardımcı olmaktır. Buradan hareketle, iş ortamındaki ilişkilerin geliştirilerek örgütsel verimliliğin arttırılması da hedeflenmektedir.