İnovasyon

Home / Kurumsal Eğitimler / İnovasyon

İnovasyon

İnovasyon ciddi çaba harcamayı ve firmada bir kültür oluşturulmasını gerektiren bir süreçtir. Araştırmalarda dünyanın birçok ülkesinde uzun süre ayakta kalan firmaların hemen hemen tek ortak özelliğinin inovasyon olduğu anlaşılmıştır. Firmanın inovasyon yapması için bütün çalışanlarının bu iklime uygun olması oldukça önemlidir. Yapılacak “inovasyon kültürü eğitiminde” katılanlar inovasyonla profesyonel anlamada tanıştırılacak ve firmanın inovatif yürüyüşünde nasıl destek olacaklarını öğrenecekleridir. Ürün ve hizmetlerin daha çok satılması için daha fazla sayıda müşteri çekebiliyor olması gerekir. Daha fazla müşteri çekebilmek için farklı, değişik ve yeni pazarlama yöntemlerinin, modellerinin geliştirilip kullanılması pazarlama inovasyonu olarak adlandırılır. Bu noktada, farklılaşmaya odaklanarak ürününü ve/veya hizmetini rakiplerden farklı bir şekilde tüketiciye sunan firma kazanacaktır. Bazen, herkesin rekabet ettiği bir pazar ortamında dikkat çekmemiş ya da o güne kadar fark edilmemiş bir yöntemle ürün veya hizmetlerinizi rakiplerinize fark atarak piyasada öne geçebilirsiniz. Ya da herkes en karmaşık, en lüks, en iddialı ürünle piyasaya çıkarken, siz çok basit bir ihtiyacı karşılayan temel bir ürünle bir anda büyük bir atılım yapabilirsiniz.

 

Müşteri ilişkilerinde inovasyon nedir?
İnteraktif yöntemle müşteri ilişkilerinde inovasyon çalışması
Kırma (çeşitli tekniklerle düşünce kalıplarının kırılması)
Beyin fırtınası
Dünyada değişen anlayışlar
16 yaratıcı teknik
Örnek müşteri ilişkileri çalışmaları
Müşteri inovasyonunun firmalara olan katkıları
Uygulama modelleri
Pazarlama stratejileri
İnovasyon Atölye Çalışması
Kırma (çeşitli tekniklerle düşünce kalıplarının kırılması)
İnovasyon analizi
Ters düşünme tekniği,
16 inovasyon tekniği ile çalışma,
Müşteri ihtiyaçlarını belirleme inovasyonu yapmak,
Değiştirilmeye ihtiyaç duyulan alaların belirlenmesi,
İnovasyon çalışmaları üzerine yazılı beyin fırtınası,
Çapraz eşleştirme metodu ile ürün ve/veya hizmet geliştirme,
Mevcut bakış açılarında, yeni bir bilinçlenme ve kreatif bakış açılarının
geliştirilmesi konusunda yeni donanımlar elde edeceklerdir.
Yaratıcılık yöntemleri