Halkla İlişkiler ve İtibar Yönetimi

Home / Kurumsal Eğitimler / Halkla İlişkiler ve İtibar Yönetimi

Halkla İlişkiler ve İtibar Yönetimi

İşletmelerin etkinlik ve verimliliklerini arttırmada Halkla İlişkiler uygulamalarının önemi yadsınamaz. Bu eğitimle, İşletme Yönetiminde “Halkla İlişkiler” kavramının yeri ve bu kavramın yönetilmesi hakkında bilgiler aktarılması, işletmelerin “Halkla İlişkiler Faaliyetler” ini yürüten /yürütecek yönetim kademelerinin yetkinliklerinin arttırılması ve uygulamalarla pekiştirilmesi amaçlanmaktadır.

 

Stratejik Halkla İlişkiler Yönetimi
İtibar, İmaj ve Kriz Yönetimi
Halkla İlişkilerde Müşteri İletişimi Standartları
Sosyal Davranışlar ve Çalışma Yaşamı Görgüsü
Halkla İlişkiler Metodu ve Uygulanması
Sosyal Projeler ve Marka Yönetimi