DIŞ TİCARET EĞİTİMİ

Home / Kurumsal Eğitimler / DIŞ TİCARET EĞİTİMİ

DIŞ TİCARET EĞİTİMİ

Katılımcıların dış ticaret konularında temel bilgilerini güncellemeleri, yeni yönetim ve teknikler konusunda bilgi sahibi olmaları, özellikle yasal çerçeve ve uygulamaya yönelik bilgilerin verilmesi amaçlanmaktadır.

Dünya ve Türkiye’de Dış Ticaretin Gelişimi ve Beklentiler
Dış Ticarette Yazışma Teknikleri, İhracat Türleri, Dış Ticarette Önemli Belgeler
İhracatta Vergi, Resim ve Harç İstisnaları, İhracat Simülasyonu
Dış Ticarette Fiyatlandırma ve Fiyat Teklifi Hazırlama
Dış Ticarette Yönetim Teknikleri
Uluslararası Pazarlama ve Müşteri Bulma Yöntemleri
İhracat Prosedürleri
İthalat Prosedürleri
Gümrük Mevzuat ve Uygulamaları
Dış Ticarette Kullanılan Teslim Şekilleri
Dış Ticarette Kullanılan Belgeler
Dış Ticarette Ödeme Yöntemleri
İhracat Teşvikleri Kapsamında Devlet Destekleri
Serbest Bölgeler
Dış Ticarette Nakliye ve Sigorta İşlemleri
Dış Ticarette Kalite, Çevre, Güvenlik
Global Ekonomiye Bakış