İnsan Kaynakları

Home / Danışmanlık / İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları

İnsan kaynaklarının amacı kurumların kısa ve uzun vadeli hedeflerini gerçekleştirebilmeleri için insanlara odaklanma, şirket kültürüne uygun donanımlı ve doğru elemanların seçilip yerleştirilmesi, şirketlerde çalışacak insan gücünün sayısı ve niteliğini çalışanların başarısını ve motivasyonlarını arttırılması, organizasyonu, ücretlendirilmesi, eğitilmesi, kariyer planlarının yapılması, motive edilmesi, değerlendirilmesi, iş güvenliği ve sağlığı ile özlük haklarının korunup gözetilmesine verilen genel adıdır.