Aile Şirketleri Danışmanlığı

Home / Danışmanlık / Aile Şirketleri Danışmanlığı

Aile Şirketleri Danışmanlığı

Ülkemizdeki işletmelerin büyük çoğunluğunu oluşturan aile şirketleri, kendilerine özgü yapısı, sosyal ve psikolojik boyutları, gelişme potansiyelleri ve temel problemleri dikkate alındığında, klasik bir danışmanlık yaklaşımının çok ötesinde özel önem, titizlik, uzmanlık ve deneyim gerektiren bir desteğe ihtiyaç duymaktadırlar. Aile işletmelerinin sürdürülebilirliklerini sağlayabilmek için ihtiyaç duydukları yapısal düzenlemelerin hassasiyetle uygulanması gerekmektedir. Aksi halde sonuçları itibariyle yıkım olarak tanımlanabilecek problemler ortaya çıkabilir. Aile işletmesinin kendine has yapısal ve kültürel özellikleri doğru bir şekilde yönetilmelidir. Kalinda Danışmanlık olarak, aile şirketlerine geleceklerini teminat altına alacak bir yapılanma sürecinde, uzman kadromuzla hizmet vermekteyiz.

Şirketin organizasyon yapısının tespiti ve ayrıntılı analizi

Şirketin işleyişine uygun bir organizasyon yapısı oluşturulması / Re-Organizasyon

Tüm görevlerin tanımlanması, yetki ve sorumlulukların belirlenmesi

İş süreçlerinin tanımlanması, tariflerin yapılması

Stratejik hedefler doğrultusunda vizyon, misyonun oluşturulması

Aile Konseyi ve Aile Anayasası’nın oluşturulması, işlerliğinin sağlanması

Şirket içi eğitim ihtiyaçlarının tespiti ve uygulanması

Kurumsal kültürün oluşmasını ve şirketin sahiplenilmesini sağlamaya yönelik çalışmalar.

Sürekli iyileştirme ve geliştirme çalışmaları