Zihin (Akıl) Haritaları Eğitimi

Home / Bireysel Eğitimler / Zihin (Akıl) Haritaları Eğitimi

Zihin (Akıl) Haritaları Eğitimi

Zihin (Akıl) Haritaları Eğitimi: Çok amaçlı bir düşünme aracı olan Zihin Haritaları aynı zamanda beynimizin “İsviçre Çakısı” olarak da adlandırılabilir. Zihin Haritaları tekniği üretkenliğinizi yükseltir ve kreatif fikirlere ulaşmanıza yardımcı olur. Zihin Haritaları düşüncenizi görsel biçimde sunar.

Zihin (Akıl) Haritaları Eğitimi ile, üretkenliği arttıracak ve zihin haritaları teknikleri ile yaratıcı fikirlere ulaşmada potansiyelinizin sınırlarını zorlayacaksınız.

Zihin Haritaları Eğitimi Kimler Katılmalı?

 • Kurumsal, Şirket Çalışanları
 • İlkokul, Lise ve Üniversite Öğrencileri
 • Eğitimciler ve Danışmanlar,

“Zihin Haritları Eğitimi, tüm meslek grupları, ilgi alanları ve öğrendiklerini unutmak istemeyen, yaratıcı fikirler geliştirmek isteyen herkes içindir.”

Zihin Haritaları Eğitimi ile Öğrenci Neler Kazanır?

 • Özel hayatta ve profesyonel iş yaşamında zaman yönetimi becerileri ile zaman kazanır.
 • İletişim, problem çözme ve yaratıcı fikirleri geliştirme tekniklerini yükseltir.
 • Zihin (Akıl) Haritaları tekniği ile Öğrenmeyi Öğrenme tekniklerini kazanır.
 • Yaratıcı ve stratejik düşünme becerileri edinir.
 • Kişisel ve takım çalışması becerilerini geliştirir.
 • Sunum becerilerini geliştirir.

Zihin Haritaları Eğitimi İçeriği

 • Zihin Haritaları Temelleri
 • Zihin Haritalarına Giriş
 • Zihin Haritaları Nedir?
 • Zihin Haritaları Prensipleri
 • Zihin Haritaları ile İlgili Terimler
 • Zihin Haritaları Neden Önemlidir?
 • Zihin Haritaları Arkasındaki Bilim
 • Zihin Haritaları İle İlgili Bilimi Anlamak
 • Hafıza Teknikleri Araştırmaları
 • Üretkenliği Arttırma Çalışmaları
 • Üstbiliş (Üstbellek)
 • Biliş ve Üstbiliş
 • Üstbilişsel Bilgi
 • Üstbilişsel Kontrol
 • Bilişsel Gelişim Bakımından Üstbiliş
 • Üstbilişin Öğretimi
 • Nasıl Düşünürüz?
 • Geleneksel Düşünce Süreçleri Limitlerinin Yaratıcılık Becerilerimize Etkisi
 • Üretkenliği Arttırma
 • Üretkenliği Arttırma Teknikleri
 • Örnek Uygulamalar
 • Yaratıcı Fikirler Meydana Getirmek
 • Zihin Haritaları ile Simülasyonlar
 • Yaratıcı Düşünce
 • Yaratıcı Düşünce ile Yeni Fikirleri Buluş
 • Beynin Yaratıcı Gücünün Ortaya Çıkarma
 • Potansiyel Gücünüzü Keşfetmek
 • Zihin Haritaları Uygulamaları
 • Zihin Haritaları Uygulamalarına Genel Bakış
 • Zihin Haritaları Uygulamalarını Keşfetmek
 • Öğrenme Boyunca Geri Çağırma
 • Zihin Haritaları Süreçleri
 • Bellek
 • Davranış
 • Zihin Haritaları İlkeleri
 • İletişimin Kalıcı Olması
 • Öğrenmenin Sürekliliğinin Sağlanması
 • Öğrenmenin Anlamlı Kılınması
 • Sunum Teknikleri
 • Yaratıcı ve Etkileşimli Sunum Yapmayı Öğrenme
 • Zihin Haritalarından Yararlanarak Sunum Tekniklerini Geliştirme
 • Dinleyicilere Akıldı Kalıcı ve Etkileyici Sunumlar Yapmak