Yaratıcı Drama

Home / Bireysel Eğitimler / Yaratıcı Drama

Yaratıcı Drama

Drama, gerçek hayatta karşılaşılabilecek durumların, olayların ya da herhangi bir konunun bir grupla ve o grubun yaşantı deneyimleriyle oluşturulduğu canlandırmalar bütünüdür.

Bu süreçte dramanın ve tiyatro, resim, fotoğraf, dans gibi sanat alanlarının çeşitli tekniklerinden ve sosyal bilimlerden yararlanılır.

Sürece yön veren lider, disiplinler arası bir etkileşimlerle, katılımcıların yaratıcılıklarını keşfetmeleri, öz güven kazanabilmeleri, kendilerini etkili bir şekilde ifade edebilmeleri için alıştırmalar yapar.

Rol oynama ve doğaçlama üzerine kurulu bu süreçte katılımcının empati becerisi gelişirken farklı bakış açılarının zenginlik olduğunu fark eder. Drama, bir farkındalık eğitimidir.

Drama eğitimiyle birey; etkili iletişim kurabilecek, duygularını sağlıklı yollarla ifade edebilecek, kendini hiç görmediği yanlarıyla keşfedebilecektir.

Kişisel gelişime katkı sağlayan disiplin boyutunun yanı sıra bir de yöntem boyutu vardır. Dramanın yöntem boyutu, öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının, anne-babaların günümüz çocuğunu anlayabilmesi, çocuğa çok yönlü eğitim verebilmesi için bilinmesi gereken bir boyuttur.

Çocuk oyunla öğrenir. Oyun, çocuğun doğal öğrenme alanıdır. Oyunun bu gücü, drama eğitiminin de temel dayanağıdır. Bu süreçte, eğitim öğretim süreçlerinin drama yöntemiyle nasıl işlenebileceği üzerinde durulacak, örnek atölyeler düzenlenecek, drama atölyesinin yapılandırılmasına ilişkin çalışmalar yapılacaktır.

Drama eğitimi, hayata çok yönlü bakabilme becerisi geliştiren, keyifli öğrenme ortamları sunan bir alandır.