Türkler için İngilizce

Home / Bireysel Eğitimler / Türkler için İngilizce

Türkler için İngilizce

n Dilin standartlaştırılması, başlangıçta gramer göz önüne alınmadan basit düzeyde İngilizceyi anlama- konuşma-okuma-yazmaya yönelik cümleler kurulmasının öğrenilmesi sağlanmaktadır.

Eğitimde destek için kullanılan bilgisayar programı sayesinde dilin mantığını hızlı öğrenmeyi, gramersiz ama karşı tarafla anlaşmayı sağlayan cümle kurma pratiği verilmektedir. LEXICON yöntemi ile bir konuya ait kelimeler eş ve zıt anlamlarıyla birlikte öğrenilmektedir. Rosetta Stoneprogramı ile “ses analizi” yapılarak kişinin konuştuğu İngilizce kelimenin doğru olarak telaffuz edilmesi amaçlanmaktadır.

Eğitimde verilen 3.000 sözcük ile kişinin konuşma ve akıcılığını etkileyen sözcük dağarcığının yetersizliğini gidermek ve yurtdışında bulunabileceği olası yerlerde en çok gerek duyduğu sözcüklerin öğretilmesi amaçlanmaktadır.