NLP

NLP, çoğaltabilmek amacıyla, mükemmeli modelleme yöntemidir. DR.Wyatt Woodsmall

NLP, İşe yarayan bir şeydir. Robert Dilts

NLP,dilin zihnimiz ve onu izleyen davranışlarımız üzerideki etkisidir.

NLP, İnsanlar arasında iletişimin sistemli bir çalışmasıdır. Alix Von Uhde

NLP, kişisel deneyimler yapısının incelemesidir.

NLP, dünyadaki kalıplarınn saptanması ve kullanımı için hızlandırılmış bir öğrenim stratejisidir.

 

İnsanlar, Kendi yaşamları istekleri doğrultusunda şekillendirebilmek ve gerek gördüğünde değiştirebilmek için ihtiyaç duyduğu tüm kaynaklara sahiptir.

 

NÖRO(ZİHİN)

LİNGUİSTİK(DİL)

PROGRAMİNG(PROGRAMI)

 

BAŞARISIZLIK YOKTUR, SONUÇLAR VARDIR.

ALDIĞIN SONUCU BEĞENMİYORSAN, YAPTIĞIN ŞEYİN ŞEKLİNİ DEĞİŞTİR.

 

NE SÖYLEDİĞİNDEN ÇOK, NASIL SÖYLEDİĞİN ÖNEMLİDİR.

SİNİR DİLİ PROGRAMI-BEYİN DİLİ PROGRAMLAMASI

NEURO, BİREYİN NÖROLOJİK SİSTEMİ

LİNGUİSTİC, DİL BİLİMİ YANİ BİREYİN KENDİSİ VE ÇEVRESİ İLE KURDUĞU İLETİŞİM

PROGRAMMİNG İSE DUYGU DÜŞÜNCE VE DAVRANIŞLARIMIZI TIPKI BİR YAZILIM PROGRAMI GİBİ PROGRAMLAYARAK

SONUCA GİTMEYİ İFADE EDER.

 

NLP KULLANIMI

PSİKOTERAPİ

RUH SAĞLIĞI

TEDAVİ SÜRECİNDE

İŞ DÜNYASINDA

İNSAN KAYNAKLARINDA

PEDAGOJİK VE EĞİTİM BİLİMLERİNDE

SİYASET, HUKUK VE REKLAM ALANLARINDA

HAMİLELİK VE ÇOCUK YETİŞTİRMEDE

YARATICI VE SANATTA