İnsan Kaynakları

Home / Bireysel Eğitimler / İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Eğitimi

İnsan kaynaklarının amacı kurumların kısa ve uzun vadeli hedeflerini gerçekleştirebilmeleri için insanlara odaklanma, şirket kültürüne uygun donanımlı ve doğru elemanların seçilip yerleştirilmesi, şirketlerde çalışacak insan gücünün sayısı ve niteliğini çalışanların başarısını ve motivasyonlarını arttırılması, organizasyonu, ücretlendirilmesi, eğitilmesi, kariyer planlarının yapılması, motive edilmesi, değerlendirilmesi, iş güvenliği ve sağlığı ile özlük haklarının korunup gözetilmesine verilen genel adıdır.

İnsan Kaynakları Uzmanlığına Hazırlık
• İnsan Kaynakları Nedir?
• İnsan Kaynakları Yönetimi ile ilişkili Kavramlar
• İnsan Kaynakları Yönetimi Hazırlığı
• Vizyon, Misyon, Değerler, Hedefler
• Organizasyon Yapısı
• İstihdam Şartları ve Koşulları
• İş Sözleşmesi
• Personel El Kitabı
• Personel İşe Alma Süreci
• İşe Alma İhtiyaçlarını Tanımlamak
• İş Profili Oluşturmak
• İşe Alım Talebini Resmileştirmek
• Kademelendirme, Ücretlendirme, Sosyal Yardımlar
• İşi Duyurmak
• Mülakat için Adaylar Belirlemek

İnsan Kaynakları Uzmanının Görevleri Nelerdir?

Hizmet verdiği kurumun ihtiyaçlarına göre değişmekle birlikte, bir insan kaynakları uzmanının temel görevleri aşağıdaki gibidir:

1. İşletmenin ihtiyacı olan insan gücünün sayısını ve niteliğini belirlemek, geleceğe yönelik insan gücü planlaması yapmak.

2. İşletmeye başvuran adayların değerlendirmek ve uygun görülenlerin işe alınmasını sağlamak.

3. İşe yeni alınanların uyumlarını sağlamak için oryantasyon programları ile çalışanların bilgi ve becerilerini arttırıcı hizmet-içi eğitim programları düzenlemek.

4. Çalışanların motivasyon ve verimliliklerinin arttırılması için politikalar belirlemek ve bu politikaları uygulamak.

5. Çalışanların yaptıkları işlerin nesnel olarak değerlendirilebilmesi için başarı ve performans ölçekleri geliştirmek.

6. Çalışanların maaş, sigorta, emeklilik, izin, sosyal yardımlar, terfi, yer değiştirme, gibi işlemlerini yürütmek.

7. Çalışanlar ile ilgili şikâyetlerle ilgilenmek ve disiplin prosedürlerini yürütmek.

8. Çalışanların mevcut ve geleceğe yönelik eğitim, gelişim ve kariyer planlamalarını yapmak.

9. Departman müdürleri ile birlikte acil ve uzun vadeli personel gereksinimlerini göz önünde bulunduran strateji planları oluşturmak.

10. Çalışanların kendi arasında ve/veya yöneticiler ile arasında oluşan anlaşmazlıkların çözümünü sağlamak ve yeniden iyi ilişkiler kurulmasına katkıda bulunmak.

11. İşletmeyi, kurumsal hedefler doğrultusunda insanlar tarafından çalışılmak isten bir yer haline getirmek.