Proje Yazma & Yönetme

PROJE YAZMA & YÖNETME & UYGULAMA EĞİTİMİ

Bireysel proje çalışması yapmak isteyenler, özel sektörde faaliyet gösteren ve hibe desteği almak isteyen firma ve kuruluşlarda görev yapanlar, kamu kuruluşları, belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve dernekler bünyesinde faaliyet gösteren herkes için son derece faydalı ve kariyerlerine büyük bir artı değer olarak işlenecek önemli bir sertifikalı eğitimdir.

EĞİTİM İÇERİĞİ


o Proje Kavramı ve Proje Döngüsü Aşamaları
o Proje Nedir
o Fikirden Projeye Geçiş
o Proje Fikrini Belirleme
o Tasarlama
o Ön Değerlendirme
o Finansman
o Uygulama
o İzleme, Değerlendirme
o Proje Hazırlama Aşamaları
o Paydaş Analizi (Faydalanıcı ve Hedef Grup)
o Sorun Analizi
o Hedef Analizi
o Strateji Analizi
o Proje Amacı ve Genel Hedefler
o Faaliyet Planlama ve Zaman Çizelgesi
o Göstergeler ve Doğrulama Kaynaklarının Tespiti
o Risklerin Belirlenmesi ve Analizi
o Mantıksal Çerçeve Matrisinin Doldurulması
o Bütçeleme
o Proje Hazırlama Uygulama Çalışması
o Proje Başvuru Formu
o Gerekçe
o Yöntem
o Faaliyet Planlama Takvimi
o Sürdürülebilirlik
o Final Raporları

Bu eğitimle

o Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,
o Ekonomi Bakanlığı,
o Gençlik ve Spor Bakanlığı,
o Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
o İçişleri Bakanlığı,
o Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
o TÜBİTAK
o Kültür ve Turizm Bakanlığı
o Eximbank
o Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı
o Kredi Garanti Fonu
o KOSGEB
o Türkiye İş Kurumu
o Gelir İdaresi Başkanlığı
o Avrupa Birliği Fonları
o Devlet Planlama Teşkilatı
o Kalkınma Ajansları
o Sivil Toplum Kuruluşları
o TİKA( Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı ),
o Ulusal Ajans

proje çağrılarına projeler yazılabilir hale gelinecektir.