Kurum Kültürü ve Kurumsal Aidiyet

 • Anasayfa
 • Kurum Kültürü ve Kurumsal Aidiyet

KURUM KÜLTÜRÜ ve KURUMSAL AİDİYET EĞİTİMİ

 

Kurumsallaşma;  tüm üyeler tarafından paylaşılan alışkanlıklar tutum ve davranış kalıplarından oluşur. Bir şirkette paylaşılan temel değerlerin ve inançların bütünüdür. Bu eğitimde kurumsallaşma hem çalışan hem de kurum açısından öneminin boyutları vurgulanacak, örneklerle katılımcılar bilgilendirilecektir. Kurumsal bağlılık, bir kişinin çalıştığı kuruma karşı hissettikleridir. Her çalışanın ortak hedef değerleri benimsemesini ifade eder. Bu nedenle hem çalıştığı şirketin başarısına, hem de kendi performansına etki eder. Şirketin kurumsal bir yapı kazanmasında ve gelecek dönemlerde istikrarlı olarak gelişmesinde kurumsal bağlılık önemli konulardır.  Öte yandan birçok organizasyonel problem bu konunun etkin kullanımı ve yönetilmesi ile kalıcı olarak çözülebilir. Aksi durumda ise bir çok kronik sorun doğurabilir. Buradan hareketle tasarlanan bu eğitimin amacı kurumsal bağlılık konusunun ne olduğunu ve hangi faktörlerin kurumsal bağlılığı etkilediğini ve bunu hangi sonuçlar yaratabileceğini aktarmak ve bu konuda farkındalık düzeylerini arttırmaktır.

 1. Kurumsal bağlılık nedir? 
 2. Kurumsal bağlılığın şirketimize etkileri neler olabilir?
 3. Çalışanların kurumsal bağlılığının yaratılmasında yöneticilerin rolü nedir? 
 4. Kurumsal bağlılık türleri nelerdir? 
 5. Duygusal bağlılık 
 6. İşe devam etme bağlılığı 
 7. Normatif (ahlaki) bağlılık 
 8. Şirketimizdeki çalışan ve yöneticileri kurumsal bağlılığa iten nedenler neler olabilir?
 9. Bu nedenleri nasıl tespit edebiliriz? 
 10. Kurumsal bağlılık ve sonuçları 
 11. Performans düşüklüğü veya artışı 
 12. İşe devamsızlık isteği veya canla başla çalışma
 13. İşten gizlice ayrılma niyeti veya hep aynı şirkette çalışma isteği 
 14. Stres artışı veya iş tatmini 
 15. Çalışan ve yöneticilerimizin şirketimize olan duygusal bağını nasıl arttırabiliriz? 
 16. Beyin fırtınası çalışması