Kriz Yönetimi

KRİZ YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Kriz yönetimi eğitiminin amacı katılımcıları bu konuda geliştirmektir. Aile yaşantınızda da iş yaşantınızda da, öğrencilik hayatınızda da her an bir krizle karşı karşıya kalabilirsiniz. Kriz yönetmenin belli başlı formülleri ve genel bir mantığı olduğu gibi durumsallık sergilemeniz gereken durumlarda olacaktır. Kriz Yönetimi eğitiminde bütün bu mantığı kavrayarak hayattan örneklerle kendinize eklemeler yapmış olacaksınız.

  1. Kriz Nedir? Özellikleri
  2. Krize Yol Açan Etmenler
  3. Kriz Yönetim Teknikleri ve Planlaması
  4. Kriz İletişimi
  5. Örnek Kriz Yönetimi ve İletişimi
  6. Kriz Senaryolarının Hazırlanması
  7. Kriz Planı Oluşturma
  8. Kriz Sonrası Faaliyetler ve Krizin Olumsuz Sonuçlarının Telafisi
  9. Krizden Ders Almak ve Krizleri Fırsata Dönüştürmek