İleri Satış Pazarlama ve İkna Teknikleri

 • Anasayfa
 • İleri Satış Pazarlama ve İkna Teknikleri

İLERİ SATIŞ PAZARLAMA ve İKNA TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

İleri Satış Pazarlama ve İkna Teknikleri Eğitimi; Günümüzde müşterisini anlayan, psikolojik özelliklerini önemseyen, satın alma davranış ve özelliklerine saygı gösteren, yeni pazarlama anlayışı ile profesyonel satış davranışını bütünleştirebilen ve mükemmel hizmet anlayışını amaç edinmiş kişi ve kurumlar varlıklarını sürdürebilmektedir. İleri Satış Teknikleri eğitimi katılımcılarda bu becerilerin geliştirilmesini amaçlamaktadır. Gerek iş yaşamında, gerekse günlük yaşamda bilinçli ya da bilinçsizce birçok farklı ikna tekniği kullanırız. İkna edici olabilmek için, elimizdeki bilgiyi ve kanıtları iyi yapılandırmalı, örgütlemeli, kontrol değişkenlerini dikkate almalı, aynı zamanda, dış görünüşümüze, konuşma tarzımıza ve beden dilimize kadar kendimizle ve iletişim bağlamıyla ilgili birçok faktörü de göz önünde bulundurmalıyız. 

 1. Günümüz Satış ve Pazarlama Davranışlarında Değişen Taraflar hakkında bilgi sahibi olması,
 2. Pazarlama ve Satış Anlayışında Bütünsel Modelleri öğrenmesi,
 3. Müşteri Odaklılık ve Etkin Müşteri İletişimi,
 4. Müşteri Memnuniyeti Yaratan Temel Özellikler,
 5. Pazarlama, Satış ve Satış Sonrası Süreçlerde Müşterinin Önemi,
 6. Müşteri Memnuniyeti Yaratmak İçin Müşteri Türlerinin Analizi,
 7. Müşteri İhtiyaçlarının Belirlenmesi,
 8. Kızgın Müşterilerle Başa Çıkma,
 9. Müşteri İletişiminde Temel Hatalar,
 10. Şikâyetleri Çözme Teknikleri,
 11. Müşteri İlişkileri Yönetiminde Temel İletişim Becerileri,
 12. Sözlü İletişimin Kuralları,
 13. Sözsüz İletişim Kuralları,
 14. Profesyonel Satış Yaklaşımı ve Psikolojik Beklentiler,
 15. Satış Envanteri ile Satış Davranışlarımızdaki Eksikliklerin Belilenmesi(Uygulama),
 16. Profesyonel Satıcının Temel Özellikleri,
 17. Satış Tarzımızı Belirleme ve Etkili Satış Stilleri (Uygulama),
 18. Satış Performansının Arttırılması