Halkla İlişkiler ve İtibar Yönetimi

  • Anasayfa
  • Halkla İlişkiler ve İtibar Yönetimi

HALKLA İLİŞKİLER VE İTİBAR YÖNETİMİ EĞİTİMİ 

 

İşletmelerin etkinlik ve verimliliklerini arttırmada Halkla İlişkiler uygulamalarının önemi yadsınamaz. Bu eğitimle, İşletme Yönetiminde “Halkla İlişkiler” kavramının yeri ve bu kavramın yönetilmesi hakkında bilgiler aktarılması, işletmelerin “Halkla İlişkiler Faaliyetler” ini yürüten /yürütecek yönetim kademelerinin yetkinliklerinin arttırılması ve uygulamalarla pekiştirilmesi amaçlanmaktadır.

 

  1. Stratejik Halkla İlişkiler Yönetimi
  2. İtibar, İmaj ve Kriz Yönetimi
  3. Halkla İlişkilerde Müşteri İletişimi Standartları
  4. Sosyal Davranışlar ve Çalışma Yaşamı Görgüsü
  5. Halkla İlişkiler Metodu ve Uygulanması
  6. Sosyal Projeler ve Marka Yönetimi