Etkili İletişim

   İletişimi birkaç alanda ele alabiliriz. Sözel iletişim ve sözsüz iletişim. Konuşma tarzımız, diksiyonumuz, ses tonumuz, üslubumuz karşımızdakiyle sözel anlamda iletişim kuran becerilerimiz. Vücut dili, zamanı kullanma, mekan kullanma, görgü ve nezaketimizde sözsüz iletişim alanımızı oluşturanlar.

   İletişim; duygu, düşünce veya bilgilerin her türlü yolla bir başkasına aktarılmasıdır.

Konuşmak ve dinlemekten önemlisi bu sürecin amacı, anlaşılmaktır.

İki insan birbirinin farkına vardığı andan itibaren iletişim başlar.

Söylediği, Söylemediği, Yaptığı, Yapmadığı Her Şeyin Bir Anlamı Vardır.

 

İletişimin Amacı

İletişimin Ögeleri

İletişimde Beden Dili, Ses Tonu, Sözler

Sözssüz İletişim

 

İletişimi Kolaylaştıracak Bazı Özellikler

Dinleme

Etkin Dinleme

Sözlü İletişimde Öneriler

İletişim

İletişimde Mesafeler

 

MESAJ

Açık Olmalı

Anlaşılır Olmalı

Zamanında İletilmeli

Davranışlarla Desteklenmeli

Ek Anlam Üretmemeli

 

İLETİŞİMDE BEDEN DİLİ

Eller ve Kalem-Kağıt

Oturuş

Çevreyle İlgi

Göz ve Yüz Yapısı

Soru Soruş Biçimi

Tartışma Amacı

Omuz ve Genel Beden Hareketleri

                                               

                                                               BÜYÜK İNSAN DİNLEMESİNİ BİLENDİR

                                                                                         ( SIR ARTHUR HELPI )

 

İLETİŞİMDE 6 SORU

Dinliyor musunuz?

Anlıyor musunuz?

Anladığınızı test ediyor musunuz?

İleti dakikliğiniz?

Empatik İletişimi Kullanıyor musunuz?

Yeterince açık mısınız?