İNSAN KAYNAKLARI KURSUMUZ BAŞLIYOR SİZLERE YENİ İŞ İMKANLARININ KAPILARINI AÇACAK ANAHTAR
Şirketin vizyonu ve stratejik planları çerçevesinde şirket organizasyon yapısını, süreçlerini ve İK politikasını gözden geçirir ve şirket içerisindeki İK’nın stratejik konumunu sürekli gündem de tutar, - Büyüme ve gelişme planları çerçevesinde şirketin organizasyon yapısı ve süreçlerini gözden geçirir ve rakamlarla durumu ortaya koyarak, önerilerini yapar, - İnsan gücü planlamasını her yıl yaparak yeni alımları hassas bir süreçle gerçekleştirir, plansız işe alımlar için yedekleme planlarını devreye sokar. Eğer içeriden eleman bulunamayacak ise daha önceden belirlenmiş tün tedarik kanallarını devreye sokar, - Mesleki ve kuruma özgü konular için iç eğiticiler yetiştirir ve düzenli olarak bu eğitimleri tekrarlar, günceller ve ölçer. Yetkinlik geliştirme konuları için akredite olmuş eğiticilerle ve eğitim kurumları yıllık anlaşmalar yaparak, eğitimleri planlar, uygular ve ölçer. - Basit, etkin ve tüm şirketin kabul ettiği performans yönetimi sistemi çevresinde tüm çalışanların performanslarını geliştirmelerine yardımcı olacak araçları sunar. Performans sisteminin verileri mutlaka eğitim ve gelişim, terfi, ücret ve işten çıkışlarda kullanır. - Ücret sistemini piyasa, rakipler ve şirketin mevcut durumu çerçevesinde sürekli gözden geçirir. Şirketin mevcut finansal yapısı çerçevesinde uygulanabilir önerileri patron ya da yönetimle periyodik olarak paylaşır ve önerilerde bulunur. - İç iletişim için bülten, iç ağ (intranet), “iç iletişim komitesi”, farklı birimlerin bir araya geldiği paylaşım toplantıları, şirket blogu gibi çeşitli platformlar oluşturur. - Şirket içerisinde rahatlıkla iletişim kurulabilen, sorunlarına çözüm için bir kapı olan ve yönetim kademeleri arasında uyumu sağlayan, sağduyunun temsili diye tanımlanan kişidir. - Çalışan memnuniyetini ölçmek için anket, odak grup çalışmaları, eğitim raporları, intranet gibi çeşitli kaynakları kullanmanın yanı sıra bire bir sıcak ilişkiler kurarak yani çalışanların arasına girerek onları anlama çalışan kişidir. - Şirketin satış rakamları ya da stokları, finansal sonuçları gibi insan kaynakları karnesini hazırlayarak (kademeler ve birimlere göre işe giriş çıkış oranı, memnuniyet oranı, işe alımlarda pozisyon doldurma süresi, personel başına verimlilik, eğitim geri dönüş oranı vb.) yönetimle verilerle konuşur. Buradan yola çıkarak İnsan Kaynakları uygulamalarını ölçerek, şirket hedeflerine ulaşma konusundaki katkısını ortaya koyar.

  • Konya Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde yürütülen eğitim projemiz tüm hızıyla devam etmektedir. ( 2017-04-19 )
  • ( 2013-10-30 )
  • KARİYER ZAMANI ( 2013-10-04 )
  • HIZLI OKUMA KURSU ( 2013-08-24 )
  • DİKSİYON KURSU ( 2013-08-24 )