Dış Ticaret

DIŞ TİCARET EĞİTİMİ

Katılımcıların dış ticaret konularında temel bilgilerini güncellemeleri, yeni yönetim ve teknikler konusunda bilgi sahibi olmaları, özellikle yasal çerçeve ve uygulamaya yönelik bilgilerin verilmesi amaçlanmaktadır.

 

 1. Dünya ve Türkiye’de Dış Ticaretin Gelişimi ve Beklentiler
 2. Dış Ticarette Yazışma Teknikleri, İhracat Türleri, Dış Ticarette Önemli Belgeler
 3. İhracatta Vergi, Resim ve Harç İstisnaları, İhracat Simülasyonu
 4. Dış Ticarette Fiyatlandırma ve Fiyat Teklifi Hazırlama
 5. Dış Ticarette Yönetim Teknikleri
 6. Uluslararası Pazarlama ve Müşteri Bulma Yöntemleri
 7. İhracat Prosedürleri
 8. İthalat Prosedürleri
 9. Gümrük Mevzuat ve Uygulamaları
 10. Dış Ticarette Kullanılan Teslim Şekilleri
 11. Dış Ticarette Kullanılan Belgeler
 12. Dış Ticarette Ödeme Yöntemleri
 13. İhracat Teşvikleri Kapsamında Devlet Destekleri
 14. Serbest Bölgeler
 15. Dış Ticarette Nakliye ve Sigorta İşlemleri
 16. Dış Ticarette Kalite, Çevre, Güvenlik
 17. Global Ekonomiye Bakış