Aile Şirketleri Danışmanlığı

 • Anasayfa
 • Aile Şirketleri Danışmanlığı

AİLE ŞİRKETLERİ DANIŞMANLIĞI

Ülkemizdeki işletmelerin büyük çoğunluğunu oluşturan aile şirketleri, kendilerine özgü yapısı, sosyal ve psikolojik boyutları, gelişme potansiyelleri ve temel problemleri dikkate alındığında, klasik bir danışmanlık yaklaşımının çok ötesinde özel önem, titizlik, uzmanlık ve deneyim gerektiren bir desteğe ihtiyaç duymaktadırlar. Aile işletmelerinin sürdürülebilirliklerini sağlayabilmek için ihtiyaç duydukları yapısal düzenlemelerin hassasiyetle uygulanması gerekmektedir. Aksi halde sonuçları itibariyle yıkım olarak tanımlanabilecek problemler ortaya çıkabilir. Aile işletmesinin kendine has yapısal ve kültürel özellikleri doğru bir şekilde yönetilmelidir. Kalinda Danışmanlık olarak, aile şirketlerine geleceklerini teminat altına alacak bir yapılanma sürecinde, uzman kadromuzla hizmet vermekteyiz.

 1. Şirketin organizasyon yapısının tespiti ve ayrıntılı analizi

 2. Şirketin işleyişine uygun bir organizasyon yapısı oluşturulması / Re-Organizasyon

 3. Tüm görevlerin tanımlanması, yetki ve sorumlulukların belirlenmesi

 4. İş süreçlerinin tanımlanması, tariflerin yapılması

 5. Stratejik hedefler doğrultusunda vizyon, misyonun oluşturulması

 6. Aile Konseyi ve Aile Anayasası’nın oluşturulması, işlerliğinin sağlanması

 7. Şirket içi eğitim ihtiyaçlarının tespiti ve uygulanması

 8. Kurumsal kültürün oluşmasını ve şirketin sahiplenilmesini sağlamaya yönelik çalışmalar.

 9. Sürekli iyileştirme ve geliştirme çalışmaları